Downloads en links

Festivaloverzicht 2019 - Aantal festivals gestegen

De nieuwe locatieprofielen van het evenementenbeleid voor 2021

Onze protesten hebben geholpen (mede) waardoor het N1-terrein geen evenemententerrein is geworden en geen onderdeel uitmaakt van het evenementenbeleid zoals het college in maart 2019 heeft besloten.

Dit Raadsadres voortgangsbrief Evenementenbeleid legt het nog maar eens duidelijk uit!

Belangrijke uitspraak RvS: Geluidniveau binnen moet onderzocht zijn

Hoeveel evenementen kan de stad nog aan? Vraagt de Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg zich af

Van plan om een illegaal dancefeest op N1 te houden? Lees dan eerst even verder voordat je je tenten gaat opzetten

Sjoemeldecibellen - Amsterdam meet

Masterscriptie van Jan ten Kate over de (on)mogelijkheid om geluidsoverlast van festivals te voorspellen. Met ook een samenvatting van het stuk. En een verwijzing naar festivaloverlast.nl voor alle klachten over festivaloverlast - ook voor overlast in het verleden

Presentatie van lagertoontje.nl over het geluidbeleid. Leuk: hij heeft een simulator ontwikkelt, de PWELP-unit, waarmee je precies kunt horen hoe de decibellen aan de gevel of binnenshuis klinken. Dus raadsleden en college: doe hier uw voordeel mee en komt het horen!

GEEN N1

Algemene Ledenvergadering

Zienswijzen

Bezwaar, besluit en beroep

Diversen

Gemeente Amsterdam

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Evenementenbeleid

Artikelen over geluid en gezondheid