Illegaal trancefeest op N1

Zaterdag 28 juli 2019 is op het N1-terrein een illegaal trancefeest gehouden. Het was een klein feest met harde muziek. Binnen bij de naastgelegen woonwagens waren de bassen, ondanks dat de wind van hun af, stond goed te horen.

Na onderhoud heeft een aannemer verzuimd om een betonnen paal waarmee de ingang van N1 was afgezet, terug te plaatsen. Dat het terrein daardoor vrij toegankelijk was betekent niet dat N1 openbare ruimte is. Het is bedrijfsruimte van de centrale stad. Voor gebruik van dit terrein is een vergunning nodig. Verblijf op N1 zonder toestemming is huisvredebreuk.

Samen met Amsterdam zijn alle belanghebbenden een jaar bezig geweest om te onderzoeken of dit terrein geschikt is voor festivals. Het rapport met daarin het advies voor N1 ligt op dit moment bij het college dat in alle wijsheid na het zomerreces een besluit gaan nemen.

Een groep feestgangers die meent dat ze zomaar op deze plek even een flinke portie lawaai kunnen maken zit op N1 dus helemaal niet op zijn plaats. Dit is met alle aandacht voor N1 misschien zelfs wel de slechtst uitgekozen plek voor een illegaal feestje. Het terrein wordt scherp in de gaten gehouden en dagelijks gecontroleerd.