Nieuws

Ons verslag van het eerste pilotfestival van dit jaar op N1, Music On op 5 en 6 mei

Overlast melden op 14-020

Tijdens Music On op N1 zijn er diverse meldingen van bewoners over overlast gedaan op 14-020 en daaruit blijkt dat er veel misgaat bij het verwerken van onze meldingen en dan met name met de adressen. Dat resulteert in Straatnaam: Zijkanaal H-weg, Buurt: Noorder IJplas, Buurtcombinatie: Oostzanerwerf en Stadsdeel: Noord. Hilarisch natuurlijk maar ook heel onpraktisch.

Om te zorgen dat onze meldingen op een correctie manier in de statistieken komen en dat handhavers niet in Amsterdam Noord gaan zoeken naar de veroorzaker van onze overlast (werkelijk gebeurd) heben wij een paar tips:

 1. Begin je melding met de mededeling dat je uit de buurgemeente Haarlemmerliede belt. Als het goed is gebruiken ze dan een ander, eenvoudiger formulier. Mochten ze weigeren om een melding van een andere gemeente aan te nemen, leg dan uit dat je een bewonersbrief hebt ontvangen met het 14-202 nummer erin voor meldingen bij overlast.
 2. Ze beginnen altijd met de vraag wie het overlast veroorzaakt, hier volgen de juiste gegevens die je het beste op deze manier kunt verstrekken:
 • Veroorzaker: Music On
 • Adres: N1 kavel, Wethouder van Essenweg 1
 • Toelichting: gelegen tussen de Westpoortweg, Dortmuiden, de Wethouder van Essenweg en het aangrenzende zijkanaal F
 • Stadsdeel: Nieuw-West

Dus het eerste adres dat ze vragen is in de regel dat van de veroorzaker en niet jouw eigen adres. En daar zijn ze niet duidelijk over, waardoor dat mis gaat. Daarna volgt jouw adres, dat zou probleemloos moeten gaan als ze bij stap 1 het juiste formulier hebben gebruikt.

Als je na 23:00 uur naar 14-020 belt wordt je doorverbonden met de politie. Als je wilt dat jouw melding in de statistieken wordt opgenomen zal je de volgende dag moeten terugbellen naar 14-020 om dezealsnog door te geven.

Overigens... die bewonersbrief hebben we natuurlijk helemaal niet gehad maar bestaat dus wel, alleen heeft de festivalorganisator nagelaten deze te versturen zoals de vergunning aangeeft. De gemeente neemt vervolgens de taak van het festival over en verwijst GEEN N1 naar de site van Music On voor de bewonersinformatie.

De zin van overlast melden

Overlast die niet gemeld wordt bestaat niet. Zo simpel is het. Meld het daarom als je last hebt van festivallawaai of als je bijvoorbeeld je eigen huis niet kunt bereiken doordat er een opstopping is met festivalbezoekers.

Wat we ervaren als geluidsoverlast is heel persoonlijk, het is wetenschappelijk bewezen dat de één nergens last van heeft en de ander in dezelfde omstandigheden gillend gek wordt van hetzelfde lawaai. Daarom telt jouw overlast en niet de norm die de overheid stelt. De overheid moet (en wil) juist horen wat jouw beleving is.

Je zult een antwoord krijgen op jouw melding waarin staat dat alles volgens de norm is. Niets van aantrekken, gewoon volgende keer bij overlast weer melden. Want jouw melding komt wel in de statistieken. En niet jij moet je aanpassen maar de overheid moet bij meer klachten de norm aanpassen. Zolang er geen meldingen van overlast worden geregistreerd is er geen overlast. En wordt dat tegen onze actie gebruikt.

Laat je horen op telefoonnummer 14020 over overlast van festivals op N1 en Tuinen van West. Dit nummer is 24/7 bemand voor klachten over evenementenlawaai.

Pilotfestivals deze zomer op N1

 • Music On - 5 en 6 mei, 22.000 (verdeeld over 2 dagen)
 • The Flying Dutch - 2 juni, 20.000 bezoekers
 • Vunzige Deuntjes - 14 juli,15.000 bezoekers

Vergunningen Music On verleend

De vergunningen van Music On zijn verleend maar GEEN N1 gaat bezwaar maken omdat er:

 1. voor dit festival, dat nota bene middenin het broedseizoen plaatsvindt, een natuurrapport van najaar 2017 is gebruikt dat bovendien rammelt aan alle kanten en
 2. een extern veiligheidsrapport uit 2016 is gebruikt dat niet aansluit bij het huidige gebruik van het terrein, simpelweg omdat dat onderzoek slechts betrekking had op een klein deel van het terrein, terwijl uiteindelijk een ander en ook nog veel groter deel van het terrein door het festival in beslag wordt genomen.

Wij hebben vorig najaar bij Dockyard bezwaar gemaakt tegen het gebruik van deze rapporten maar wachten nog steeds op een uitspraak. Dat deze beide rapporten door het uitblijven van een uitspraak op ons goed onderbouwde bezwaar gewoon gebruikt worden, is reden voor ons om opnieuw bezwaar te maken tegen een festival op het N1 kavel.

Overlapping met Het Amsterdams Verbond

Tegelijk maken we ook bezwaar tegen Het Amsterdams Verbond op Tuinen van West (lees meer over Tuinen van West - PDF 3 MB) omdat:

 1. Het locatieprofiel dat onderdeel is van het vigerende geluidbeleid aangeeft dat er geen dancefestivals mogen plaatsvinden;
 2. Het vorige locatieprofiel van het geluidbeleid-in-ontwikkeling dat ook al aangaf;
 3. De centrale stad de voorliggende periode reeds had aangegeven dat de vergunningaanvragen conform het geluidbeleid-in-ontwikkeling behandeld dienden te worden.
 4. Het stadsdeel desondanks als reden aangeeft dat de vergunning van dit dancefestival is ingediend voordat het vigerende geluidbeleid was aangenomen.
 5. Er een overlapping plaatsvindt op 5 mei tussen dit festival en Music On op N1;
 6. Dat dit op alle omliggende woonlocaties tot een verhoging van de geluidsoverlast leidt;
 7. Dat er bij de twee dichtsbijzijnde woonlocaties een overschrijding bij meewind als gevolg van die overlapping plaatsvindt volgens het geluidsplan, en dat dit gecorrigeerd moet worden met een meteocorrectie om nog binnen de norm te blijven;
 8. Dat de meteocorrectie omstreden is om festivallawaai mogelijk te maken over de rug van omwonenden maar dubbel omstreden om deze te gebruiken om festivallawaai als gevolg van twee gelijktijdige festivals in onze woonomgeving mogelijk te maken;
 9. Als wij ons hier niet sterk tegen maken hebben we voortaan altijd festivallawaai van meerdere kanten en wordt dat de norm en wordt zo een hoger aantal festivals in de regio mogelijk gemaakt. Met dus meer overlast voor omwonenden.

Voor alle duidelijkheid, Halfweg-Noord zal alleen geluidsoverlast hebben van de genoemde festivals bij meewind. Als de wind dus vanaf Halfweg-Noord naar de festivals waait zullen we nauwelijks of niets daarvan horen.

Ook bezwaar maken?

Music On: omgevingsvergunning en evenementenvergunning (de bewuste pagina is op dit moment van schrijven leeg en wij vragen ons af waarom)

Het Amsterdams Verbond: omgevingsvergunning en evenementenvergunning (de aanvraag hiervan staat niet online en we vragen ons af waarom, de datum van aanvraag is daarmee ook niet openbaar)

Artikel van ing. C.A. Nierop over het Amsterdamse geluidbeleid

Onze aanbevelingen voor het Amsterdams geluidbeleid (en alle grootschalige open air techno- en dancefestivals in het land)

Dancefestivals - Waarom zo veel en zo luid? Pamflet van GEEN N1 dat pleit voor nader onderzoek naar de hinder en gezondheidsrisico’s van evenementenlawaai

Over GEEN N1

Wij van GEEN N1 maken ons sterk tegen een festivalterrein op de N1 kavel. Dat betekende de afgelopen maanden hard werken aan onze zienswijze en onderzoeken hoe het zit met dancefestivals en decibellen en geluidsoverlast. Dat alleen al was een hele kluif. Maar we wilden ook wel weten hoe het zover heeft kunnen komen dat gemeenten er zomaar vanuit gaan dat iedereen dancefestivals wil en dat alles daarvoor lijkt te moeten wijken. Zoals de wens van bewoners die niet nog meer geluidsoverlast willen, de gevolgen van gehoorschade, de veiligheid in Westpoort evenals de investeringen van de afgelopen jaren in de natuur en het milieu rondom het festivalterrein.

Deelname onderzoek N1

GEEN N1 neemt deel aan het onderzoek dat Amsterdam uitvoert naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein. Wij hebben onze onderzoeksvragen ingediend over geluid, veiligheid, natuur en milieu, moibiliteit en leefbaarheid. We worden in het proces bijgestaan door Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Dit betekent niet dat wij instemmen met het evenemententerrein, in tegendeel (en daar zijn we ook echt heel duidelijk over), maar wel dat we gehoord worden en op deze manier ervoor kunnen zorgen dat onze aandachtspunten worden meegenomen in het onderzoek.

 

Inspraak van GEEN N1 in de raadscommissievergadering Algemene zaken op 05/10/17

Als u deze video geheel afspeelt downloadt u 220 MB. Download hier de tekst van de inspraak

Wilt u weten hoe wij van GEEN N1 het zien? Lees dan onze zienswijze en de aanvulling daarop of de (kortere) samenvatting van het geheel