Pilots op N1 in 2018

Dockyard

Op zaterdag 20 oktober 2018 vond Dockyard plaats op N1. Dockyard was dan wel geen pilot (het onderzoek was al in juli afgerond) maar kreeg wel een speciale behandeling, een aantal feiten op een rijtje:

In conflict met het advies in het eindrapport van het onderzoek

 • Het onderzoek wijst uit dat N1 maximaal tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers aan kan. Dockyard krijgt er 17.000.
 • Tijdens de pilot is besloten parkeren van auto’s en fietsen op de noordelijke helft van het N1-terreinaf te handelen. Dit biedt ruimte voor een aantal auto's dat overeenkomt met 10.000 - 15.000 bezoekers. Dockyard heeft echter een deel van deze parkeerruimte in gebruik voor twee festivaltenten. Terwijl het zuidelijk deel van het terrein daarvoor is aangewezen in het eindrapport.
 • Advies uit het eindrapport is om het gebied ten westen van het terrein voor wat betreft mobiliteit volledig te ontzien. Er is ons echter aangegeven dat er vanwege het dreigende tekort aan parkeerplaatsen tijdens Dockyard een overloop gereserveerd wordt voor parkeren op het oude evenemententerrein van het park aan de Wethouder van Essenweg. Dockyard maakt bovendien gebruik van een fietsroute langs de westzijde van N1.
 • Het rapport geeft het volgende aan op advies van de omgevingsdienst: ‘gezien de minimale isolatie en als gevolg daarvan hoge geluidsniveau binnen de woonwagens tijdens de festivals, adviseren wij daarnaast om bij deze locatie geen meteocorrectie toe te passen.’ Diezelfde omgevingsdienst staat meteocorrectie bij oostenwind (richting de woonwagens) voor Dockyard gewoon toe.

In conflict met het nieuwe evenementenbeleid

 • Dockyard is het vierde festival en de vijfde festivaldag die dit jaar plaats heeft gevonden op N1. Het beleid geeft een maximum aan van 3 festivaldagen per jaar per locatie. Met een locatieprofiel kan hiervan worden afgeweken. Maar N1 heeft geen locatieprofiel.
 • De vergunningaanvraag is pas dit voorjaar gedaan. Het beleid geeft aan dat deze uiterlijk in december het voorgaande jaar ingediend moet zijn.
 • Omwonenden zijn pas een week voor het festival geĆÆnformeerd terwijl het beleid aangeeft dat ‘een goede communicatie over de evenementen van groot belang is. Door goed en tijdig te informeren kunnen mensen rekening houden met te verwachten overlast en eventueel hun plannen daarop aanpassen.’

De vergunningverlening

 • Geheel in strijd met de regels van een correcte vergunningverlening, is de vergunning voor een festival op N1 wederom op het laatste moment verleend. In het geval van Dockyard was dat voor de evenementenvergunning een week voor het festival en voor de omgevingsvergunning zelfs drie dagen voor het festival. Bezwaar maken tegen deze vergunningen heeft weinig zin op zo'n korte termijn voor het festival. Belanghebbenden krijgen zo geen redelijke kans om zich te laten horen. De enige mogelijkheid die rest is de stap naar de rechter.
 • Er wordt door de vergunningverlener selectief geshopt in het eindrapport, waarmee een vierde festival op N1 wordt gelegitimeerd.

Verder staan er twee flinke fouten in de vergunning waaruit blijkt hoe onzorgvuldig deze is opgesteld. Of hoe een dergelijke vergunningverlening in strijd is met de mogelijkheden (of beschikbare tijd) die het ambtelijk apparaat heeft voor het grote aantal dancefestivals die in Amsterdam plaatsvinden:

 • De podiumrichting (dus ook de richting van het geluid) in de vergunning staat onjuist aangegeven en moet zijn oost-noordoost. Gelukkig staan de podia op het veld wel de juiste richting op. Maar dat is dus in strijd met de vergunning.
 • Er wordt in de vergunning aangegeven dat er geen locatieprofiel is voor N1 maar tegelijk ook 'mag conform het geldende locatieprofiel een meteocorrectie worden toegepast van 3 dB' op N1. Dat laatste klopt niet. Maar op basis hiervan wordt de eerder genoemde meteocorrectie dus wel verleend.

Alles bij elkaar reden genoeg om als omwonende heel erg boos te worden. Echter, we hebben gegronde redenen om dit als laatste stuiptrekking te zien van N1 als festivalterrein. Dockyard heeft de zaken altijd goed op orde en heeft daardoor een hoge gunfactor bij de gemeente. En wie kon vorig jaar voorzien dat er voor meteocorrectie een negatief advies zou komen? Of dat een relatief laag bezoekersaantal van 17.000 uitgesloten zou zijn op N1? Of dat een festivalterrein op N1 inderdaad niet zo'n goed idee zou kunnen zijn?

Wij zijn niet blij met de gang van zaken waardoor Dockyard nu op N1 plaatsvindt maar als dit laat zien dat er alleen gedraaid kan worden door belangrijke onderdelen van het goed onderbouwde advies van het onderzoek te negeren, structureel uitzonderingen te maken op de regels van het nieuwe evenementenbeleid en met een onzorgvuldige en late vergunningverlening, dan zien we dit als een extra bevestiging dat N1 niet geschikt is als festivalterrein voor grootschalige dancefestivals in Amsterdam.

We weten inmiddels van het stadsdeel dat zij daar ook niet blij zijn met hoe dit is gegaan en dat ze er inmiddels bovenop zitten om het bij toekomstige festivals anders te gaan aanpakken. Voor ons een heel hoopvol geluid!

Want zelfs als N1 formeel geen festivalterrein wordt, dan mogen er toch nog (zoals op iedere open plek in de gemeente) 3 festivaldagen per jaar plaatsvinden.

Lees ook onze notitie over het Dockyard festival

Vunzige Deuntjes

Dit was het laatste pilotfestival en vond plaats op zaterdag 14 juli 2018 met 17.000 bezoekers en met veel Hiphop/Urban-stijl muziek. De wind kwam uit het noordoosten dus er ging weinig geluid onze kant op. Sowieso was dit het minst luide festival dat op N1 plaats vond.

Voor het onderzoek van Amsterdam naar de geschiktheid van N1 als festivalterrein geeft dit geen helder beeld van de geluidsoverlast. De laatste drie jaar was er in 47% van de tijd oostenwind. Dit betekent dat ruwweg bij de helft van de festivals de muziek onze kant opkomt. De hoop (van zowel Amsterdam als GEEN N1) was dat tijdens het onderzoek de werkelijke geluidsoverlast in Halfweg en omgeving in kaart gebracht kon worden. Dat is nu helaas niet het geval. Het blijft dus raden en berekenen, net zoals bij Leliestad is gebeurd. En daar was de werkelijkheid 8 dB harder dan de berekeningen.

The Flying Dutch

Dit festival vond plaats op zaterdag 2 juni 2018 op N1. Met 17.000 bezoekers werd tot nu toe de grootste geluidsuitstoot op N1 verwacht. Bij de woonwagens en de woningen aan de Wethouder van Essenweg was het spannend of het zou lukken om overschrijding van de geluidsnorm te voorkomen. Gelukkig voor de bewoners daar stond er een westenwind, dus in de richting van het festival, dat scheelt in de geluidsoverlast, maar hard is het daar sowieso, daarvoor liggen de woningen te dicht bij het festivalterrein.

Geluidsoverlast

Het geluid bij de woonwagens viel dit keer echter mee, het was hard, zo hard dat de meeste bewoners waren vertrokken, maar het leek tegen de verwachting in juist iets minder hard dan de vorige festivals. Volgens de bewoners lag het aan de muzieksoort, die was minder hard en heftig. Op deze korte afstand van het festival hoor je ook nog de muziek zelf, en niet alleen de bassen zoals verder weg het geval is. Maar de windrichting zal zeker ook een rol hebben gespeeld.

Voor Halfweg-Noord werd er bij deze wind geen geluidsoverlast verwacht en dat pakte ook zo uit. Maar in Geuzenveld en zelfs in de Bos en Lommer bij het Mercatorplein waren de bassen van The Flying Dutch 's avonds juist weer goed te horen.

Geluidsmetingen

Met de drie pilotfestivals van deze zomer wordt de geschiktheid van N1 als festivalterrein onderzocht. Bij drie keer wind in de richting van het festivalterrein zouden we niet weten hoe de geluidsoverlast in de omgeving zou zijn bij meewind vanaf het festival. Om die reden is er een ring van meetpalen geplaatst rondom het festivalterrein, waarmee we referentiepunten hebben met informatie over de hoeveelheid geluid. GEEN N1 heeft zich hiervoor ingezet.

Peter Welp van lagertoontje.nl die GEEN N1 als vrijwilliger bijstaat tijdens het onderzoek, beschikt over alle meetgegevens van dit festival en is nog bezig met analiseren en calculeren daarvan, maar een eerste indicatie kunnen we al geven voor Halfweg-Noord. Bij meewind zou daar maximaal 71-73 dB(C) en het grootse deel van de dag ca. 67-68 dB(C) hoorbaar op de achtergrond zijn geweest. Niet vergelijkbaar met Awakenings (uiteraard want dat is veel dichterbij en sowieso harder) maar het betekent wel de hele dag festivallawaai op de achtergrond.

Vuurwerk

Het festival werd afgesloten met vuurwerk. Echter, de Amsterdamse gemeenteraad heeft een motie aangenomen dat er geen vuurwerk bij festivals in het broedseizoen afgestoken zou worden. Dat is een goede zaak in verband met de broedvogels in de omliggende Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden en de veiligheid met een bedrijf als Oil Tanking naast de deur. Het heeft niet mogen helpen, dat vuurwerk, daar hield The Flying Dutch aan vast en er was niemand die ze op andere gedachten kan brengen omdat het nog niet formeel geregeld is en dit mogelijk zelfs helemaal niet kan. Jammer voor de oeverzwaluwen, hoog op de lijst van beschermde soorten, die onlangs waren aangekomen om zich direct naast het podium op N1 (meewind) te nestelen.

Afterparty

Volgens de leiding van het onderzoek was het stil om klokslag 23:00 uur op het festival maar omwonenden hebben tot ver na twaalfen nog last gehad van festivallawaai. Dat moet dus een afterparty zijn geweest, alleen weten we nog niet waar dat dan geweest moet zijn maar het lijkt erop dat dit een vast bijverschijnsel is van de festivals op N1, dat Amsterdam niet in de hand heeft. Om 23:00 rust pakt dus anders uit.

Flying

De artiesten reisden per helikopter. Amsterdam maakt goede sier met hun plan voor duurzame festivals, onderdeel van het evenementenbeleid. De helikopters passen daar niet echt bij. Landschap Noord-Holland heeft gewaarschuwd dat ze niet (te laag) over de NNN-gebieden moeten vliegen, omdat ze daar een slechte ervaring mee hebben bij een muziekfestival bij het Haarlemmermeerse Bos. De artiesten kregen daar in 2012 (!) de toeristische route over het omliggende groen. Tot op heden heeft de vogelstand zich daar nog niet hersteld. Vlak voor het festival hebben we te horen gekregen dat de DJ's vanuit Zaandam ingevlogen worden en dus niet over de NNN gebieden vliegen.

Music On

Is gehouden in 2018 op 5 mei (12.000 bezoekers) en 6 mei (10.000 bezoekers). Het was beide dagen (noord)oostenwind, en dan gaat het geluid richting Halfweg. En het was minder hard dan verwacht. Verrassend te ervaren dat als je op vergelijkbare afstand met wind mee stond bij Het Amsterdams Verbond en bij Music On, het eerstgenoemde festival duidelijk harder was. Ook wind mee op 3 km afstand van het bevrijdingsfeest op de Westergasfabriek was meer lawaai dan op 1,5 km wind mee van N1. Het Kadirga festival dat het volgende weekend (!) plaatsvond in Nieuw-West op 3,5 km van Halfweg Noord, had ook wind mee en het regende klachten. Oftewel het geluid dit weekend van Music On is niet representatief voor alle festivals.

Inmiddels weten we dat er een nieuwe hardware techniek is gebruikt bij Music On, die dus veelbelovend is want het zorgt (op enige afstand) voor minder lawaai. Voor de woningen dichtbij, op 200 meter van het festival, maakte het geen verschil, daar was het nog steeds de hel.

Stel je voor dat er links en rechts van je woning de hele dag vliegtuigen af en aan vliegen, dat je met zowel oosten- als westenwind een snelweg hoort en dat je woning ligt in de industriƫle geluidszone van Westpoort. En dat je daarbovenop in het weekend (het was mooi weer!) in je groene woonomgeving als constant achtergrondgeluid festivallawaai erbij krijgt. Dat bovendien gewoon doorgaat op de kostbare momenten dat het verder plotseling stil is om je heen, de magische momenten dat al het andere geluid ineens even stopt.

Daar worden bewoners niet blij van. Er zijn dan ook veel meldingen gedaan door bewoners die geluidsoverlast hadden.

Op 5 mei werd in Tuinen van West (lees meer over Tuinen van West - PDF 3 MB) ook Het Amsterdams Verbond festival gehouden. Een overlapping dus met het festivallawaai van Music On, met als gevolg een aantal decibel erbij voor de omgeving, terwijl ons oorspronkelijk was toegezegd dat dit niet zou gebeuren. We weten inmiddels dat dit soort toezeggingen boterzacht zijn. Daarbij sluit het locatieprofiel van Tuinen van West dancefestivals expliciet uit. Ook boterzacht. Met als resultaat dat de omgeving die dag kon genieten van twee muziekstijlen door elkaar heen, bassen die tegen elkaar opboksten en ritmes die er een potje van maakten.

Georgie's Wintergarten

Zaterdag 18 november 2018 vond het tweede pilotfestival plaats op N1. De wind kwam uit het westen dus we verwachtten geen geluidsoverlast voor bewoners van Halfweg. Maar dat pakte anders uit. We hadden er (met name in de avond) een achtergrondgeluid bij, dat bestond uit diepe dreunende bassen. Niet prominent aanwezig maar wel duidelijk hoorbaar. Nu zaten we binnen, maar als dit in de zomer 10-12 uur lang te horen is, als je in de tuin zit of buiten bezig bent, is dit vele malen irritanter. Helemaal als dit eenmalig is maar meerder zomers weekend plaatsvindt. En als het bovenop het reeds aanwezige lawaai komt.

Nu was dit nog een klein festival, slechts 5000 bezoekers. Het doel is grootschalige dancefestivals, uiteindelijk misschien wel 50.000 bezoekers of zelfs meer, zoals de oorspronkelijke ambitie van Amsterdam was. Maar dat laatste lijkt inmiddels niet meer zo waarschijnlijk. Met iedere verdubbeling van het bezoekersaantal komt er 3 dB geluidsemissie bij. En het is voorlopig nog maar de vraag of de omgeving een dergelijk grote bezoekersstroom wel aan kan.

Bij de woningen direct naast het festival is de gevelnorm flink en langdurig overschreden (92 dB(C) in plaats van 85) en heeft de geluidsman van het festival hard moeten werken om het aantal decibellen naar beneden te krijgen. Terwijl de wind dit keer gunstig was.

Klachten kan je ook nu nog na afloop melden op telefoonnummer 14020 of 020 624 1111.

Dockyard

zicht op Dockyard: water, circustenten en schoorstenen van de vuilverbranding op de achtergrondOp 21 oktober 2017 vond het eerste pilotfestival plaats op het N1 terrein. Dockyard kon op de oorspronkelijke plek, het NDSM-terrein, niet meer terecht. Dus moest er een nieuwe locatie gevonden worden. En omdat de geschiktheid van N1 toch onderzocht moest worden, vond Amsterdam dat Dockyard welkom was als pilot.

Dat Dockyard helemaal niet representatief is als pilot maakt Amsterdam niet uit. Dat de N1 vooral bedoeld is voor festivals in voorjaar en zomer, als omwonenden in hun tuin zitten, wordt hier gemakshalve maar even vergeten. Dat N1 vooral bedoeld is voor festivals met meer bezoekers dan Dockyard heeft, wordt ook even geparkeerd. Terwijl meer bezoekers ook meer geluidsoverlast geeft.

Het nieuwe geluidbeleid van Amsterdam gaat uit van een gevelnorm van 85 dB(C). Ze gaan ervan uit dat dit een aanvaardbaar geluidsniveau is. Een beetje geluidsoverlast mag je als bewoner in de randstad wel voor lief nemen, vinden ze. Want 'festivals horen bij de stad en zonder geluidsoverlast lukt dat niet'.

Nou kan dat ook best wel, een uurtje, of een paar uurtjes, een enkel keertje. Om anderen hun feestje te gunnen. Maar Amsterdam vergeet dat het bij festivals als Dockyard gaat om 12 uur lang 85 dB(C) toegestaan op de gevel. En bij N1 diverse keren per jaar. En dat ultrabassen ook bij lage geluidsniveaus (zeer) hinderlijk zijn.

Tijdens Dockyard waaide de wind uit het zuidwesten. Dat betekende een laag aantal decibellen op de gevels van de bewoners van Halfweg Noord. Het kwam niet in de buurt van die 85 dB(C). In dit geval kwam er gewoon weer meer geluid bij. Bij al het geluid dat we al hebben. Als de wind bij een volgend festival uit het (noord)oosten waait, wordt het een heel ander verhaal en krijgen we de volle laag.

De Amsterdamse bewoners direct naast N1 hebben tijdens Dockyard al de volle laag gekregen maar de door ons onaanvaardbare gevelnorm van 85 dB(C) is voor zover wij weten niet overschreden. De festivals die Amsterdam voor 2018 in gedachten heeft zijn groter dan Dockyard en dan zal het (zelfs met deze zelfde gunstige wind) lastig zijn om de gevelnorm niet te overschrijden. En wordt het nog lastiger als de wind dan niet meewerkt maar uit de tegenovergestelde richting komt.

Het bestuur van Amsterdam denkt zelf goed te weten wat voor ons aanvaardbaar is. Zonder ooit met ons gesproken te hebben. Maar wij bewoners van Halfweg en omgeving hebben inmiddels ruime ervaring met vergelijkbare geluidsoverlast van de festivals in het Spaarnwouder park. En weten dat de Amsterdamse normen hier niet aanvaardbaar zijn.

Om duidelijk te maken dat het ons menens is met ons verzet tegen het festivalterrein heeft GEEN N1 bij de voorzieningenrechter geprobeerd deze pilot te voorkomen. Onze tegenstander was de gemeente Amsterdam en niet de ondernemer die dit festival organiseert. En we hebben de zaak tegen de gemeente Amsterdam verloren. Inmiddels hebben wij de uitspraak van de rechtbank ontvangen. Vanaf nu richten we onze pijlen weer op het geluidbeleid van de gemeente Amsterdam.