Debat gemeenteraad Amsterdam over het nieuwe evenementenbeleid

Op 14 februari 2018 was het debat over het nieuwe evenementenbeleid in de gemeenteraad van Amsterdam. Het beleid is vervolgens aangenomen door de burgemeester.

Gevelnorm

De SP, CDA, Partij voor de Dieren, PVDA en GroenLinks worstelden in het voortraject zichtbaar met de door Amsterdam gekozen gevelnorm van 85 dB(C) waar wij hier in Halfweg en omgeving ook mee te maken hebben bij de festivals op N1. Het onderzoek van Het Geluidburo gaf duidelijk 80-85 dB(C) aan als maximale waarde voor de bewoners. En Amsterdam kiest dan voor 85 omdat er anders geen festival meer gehouden kan worden.

Een motie om te kiezen voor 80 dB)C) heeft het helaas niet gehaald.

Meteocorrectie

Bij locaties die in het open veld liggen, mogen bij meewind nog eens een meteocorrectie worden toegepast van 3 dB(C). Het totaal wordt dan 88 dB(C) toegestaan op de gevel. Drie decibel meer dan het onderzoek (van Het Geluidburo in opdracht van Amsterdam) aangeeft als de max voor bewoners.

De burgemeester gaf aan dat dit een heel technisch verhaal was maar dat zij vast wilden houden aan de meteocorrectie voor de (op dit moment vijf) locaties die daarvoor in aanmerking komen. Achterliggende reden is ook hier de angst van Amsterdam dat de festivals anders niet meer doorgaan. Meewind kan een groot verschil uitmaken in de geluidsoverlast. Vele malen meer dan die 3 dB(C). Bij meewind kan het dus gebeuren dat het festival het geluid moet minderen om overschrijding van de geluidsnormen zoals deze in de vergunning staan, te voorkomen. Blijkbaar reden om bewoners te laten delen in de smart en ze meer geluid op de gevel te geven dan onderzoek aangeeft als de max voor bewoners.

En omdat N1 ook in het open veld ligt wordt er tijdens het onderzoek ook daar meteocorrectie toegepast.

Haarlemmerliede

In het mediabestand van de raadsvergadering (op 6:45 minuten) verklaart de waarnemend burgemeester dat hij zojuist had gehoord dat hij achterstallig was naar Haarlemmerliede en dat de drie brieven van onze burgemeester (daterend vanaf eind maart 2017!) nog steeds niet waren beantwoord en dat hij dat zo spoedig mogelijk zou doen. Verder had hij de de afgelopen maanden wel de indruk had dat de ambtenaren meer in Halfweg waren dan ergens anders. Nou... als dat zo is dan hebben wij in Halfweg de belangen van de bewoners goed onder de aandacht gebracht!

N1

N1 zit in het evenementenbeleid verweven zo stelt Van Aartsen en kan er niet uitgehaald worden zoals Raadslid Peters van de SP voorstelde. Wij van GEEN N1 leggen dit als volgt uit: er is een klein aantal festivals in Amsterdam die meer geluid op de omliggende gevels produceren dan het nieuwe geluidbeleid toestaat. Amsterdam heeft daar een alternatieve lokatie voor nodig.

Verder houdt Amsterdam rekening met een festivalaanbod dat niet stilstaat, er zullen festivals verdwijnen en nieuwe festivals bij komen. En het oog van Amsterdam is daarvoor op N1 gevallen. Amsterdam heeft N1 daarvoor nodig. Overigens wordt er wel een stop op de groeicurve van het aantal festivals gelegd met een restrictief beleid.

De waarnemend burgemeester zal zelf kennis van de uitslag van het onderzoek op N1 nemen deze zomer als het onderzoek is afgerond.

Verder heeft de burgemeester besloten dat dancefestivals uiterlijk tot 23:00 uur gehouden mogen worden.

De motie van de Partij voor de Dieren dat N1 geen evenemententerrein mag worden heeft het helaas niet gehaald. De pilot met het onderzoek loopt en de burgemeester wil dit alle kans geven.

Remine Alberts van de SP heeft deze zomer vragen gesteld aan de burgemeester over de externe veiligheid op N1. De burgemeester geeft aan dat dit hele lastige vragen zijn en dat hij daarom nog even wat meer tijd nodig heeft om deze te beantwoorden.

Tot slot

GEEN N1 heeft de afgelopen tijd zelf veel geleerd over ondermeer evenementenlawaai en de veiligheidsrisico's van het N1 terrein, om zo de belangen van de omwonenden van N1 te kunnen behartigen. En wij hebben ons ervoor ingezet om deze kennis te delen met de Amsterdamse gemeenteraadsleden.

We danken met name Johnas van Lammeren en de fractie van de PvdD voor hun enorme inzet tegen de festivallisering. En Dennis Boutkan van de PVDA omdat hij iedere keer weer de aandacht vestigde op Haarlemmerliede en N1. En Jorrit Nuijens en Jasper Groen voor hun kritische vragen in de raad. En Diederik Boomsma van het CDA voor zijn gezonde verstand en korte en zeer krachtige betoog met glasheldere standpunten (zeer de moeite waard om te bekijken op amsterdam.nl - bijna helemaal op het einde op 6:59 min). En Remine Alberts van de SP voor haar vragen over de externe veiligheid op N1. En dan ook Marja Ruigrok van de VVD omdat zij heel duidelijk was dat ze het nieuwe geluidbeleid en N1 een kans wou geven maar altijd al onze mails heeft beantwoord.

Ondanks alle protesten is het nieuwe geluidbeleid aangenomen. Er is hier en daar een verbetering aan toegevoegd maar met de bewonerswensen is niet veel gedaan. En de grootschalige commerciƫle dancefestivals kunnen gewoon doorgaan met lawaai maken voor omwonenden.