Raadscommissie Algemene Zaken

Behandeling geluidbeleid in de raadscommissie

Op 11 januari werd het nieuwe geluidbeleid, waar N1 onder valt, behandeld bij de raadscommissie Algemene Zaken in Amsterdam. Er waren meer dan 30 insprekers, waarvan het grootste deel zich richtte op de grootschalige, commerciële open air dancefestivals. Terwijl die slechts 4% van het totale aantal festivals in Amsterdam uitmaken!

Zo ging het over onherstelbare (!) schade in parken door bodemverdichting na veel regen voor en tijdens het festival (Sloterpark en Gaasperpark). En een pleidooi voor 80 dB(C) gevelnorm (i.p.v. 85). Maar er was ook een festivalganger die sprak over omwonenden die op hun balkon meedansten met de bassen van het festival verderop. En een festivalorganisator die vaststelde dat bewoners die nu met 85 dB(C) op de gevel nog klagen, gewoon niet van festivals houden.

Ruim 30 insprekers waarvan het overgrote deel zich druk maakte over het lawaai van grootschalige commerciële openlucht dancefestivals. Alsof het hele evenementenbeleid daarover gaat. Terwijl dit slechts een heel klein deel van de evenementen is die in Amsterdam plaatsvinden. Wij van GEEN N1 begrijpen niet waarom Amsterdam geen onderscheid maakt tussen deze commerciële festivals en de maatschappelijk gedragen festivals zoals Koningsdag, Pride en bijvoorbeeld buurtfeesten. Daar zijn omwonenden echt wel voor bereid geluidsoverlast te accepteren. Maar er is naar onze mening geen Amsterdammer die bereid is om op een warme zomerdag binnen te gaan zitten met de ramen dicht voor Loveland of The Flying Dutch.

Wij van GEEN N1 in ieder geval niet.

Je kunt de insprekers en het debat zien op amsterdam.nl. Het begint vanaf 3:34 min.

Expertmeeting over het geluidbeleid

Op 9 januari vond er een expertmeeting plaats bij de raadscommissie Algemene Zaken in Amsterdam. Veel tijd werd besteed aan de experts van de kant van de gemeente. Inhoudelijk weinig nieuws voor ons, maar wel opvallend dat Lennard Duyvestein van Het Geluidburo een duidelijk pleidooi hield voor geluidsmetingen op de gevel. Wij concluderen daaruit dat het geluidbeleid gemaakt is voor de stad en geen rekening houdt met het buitengebied, waar de woningen vaak verder weg liggen. Wat niets zegt over de geluidsoverlast (infrasone bassen blijven goed hoorbaar en hinderlijk over grote afstand), maar des te meer over de zin van meten op de gevel. Want dB(C)-metingen zijn alleen betrouwbaar als ze dicht op het festival uitgevoerd worden. Dat betekent dus niet meten op de gevel maar meten op referentiepunten dichtbij het festival.

En dan wetenswaardigheden van de drie externe experts:

  • Slechts 20% van de jongeren gaan naar dancefestivals, 80% vindt het geluid te hard en gaat niet.
  • Slechts 4% van de Amsterdamse festivals betreft grootschalige, commerciële dancefestivals.
  • De mate van hinder voor omwonenden valt niet te vatten met een eenvoudig getal in decibellen maar is veel genuanceerder dan dat. Daar moet rekening mee gehouden worden.
  • Onderzoek wijst uit dat ook kortdurende geluidsbelasting gezondheidsschade veroorzaakt (hoge bloeddruk, hartinfarct, hersenbloeding, diabetes).
  • Belangrijk hindereffect van basgeluid is het voelen van het geluid (wij hebben receptoren in longen, middenrif, huid).
  • De vereiste spraakverstaanbaarheid binnen wordt niet veilig gesteld met 85 dB(C), daarvoor is een gevelnorm van 80 dB(C) nodig.
  • Eindtijd 23:00 uur is aandachtspunt, opschuiven biologische klok geeft gezondheidschade.
  • Gezondheidschade bij kinderen door geluidsoverlast tijdens hun slaap is bewezen.
  • Meerinkelen van de kopjes in de kast en ramen in de sponningen (rattle noise) is extra hinder.
  • Dieren in parken hebben ook last van geluidshinder, niet altijd zichtbaar direct na het festival maar wel op langere termijn na het festival. Een welzijnsprobleem voor bijvoorbeeld vogels dicht op het festival is aannemelijk. Diversiteit in vogelsoorten zal afnemen bij herhaalde festivals. Koolmezen in nestkasten langs een wandelpad hebben al last van wandelaars.

Je kunt de expertmeeting zien op amsterdam.nl.