Amsterdam zag omwonenden over het hoofd

Wij van GEEN N1 hebben bij toeval ontdekt dat Amsterdam in onze achtertuin een festivalterrein aan het ontwikkelen was. Amsterdam is hier ernstig en verwijtbaar in gebreke gebleven en wij zullen nooit weten of het terrein ooit geschikt zou zijn bevonden door wijlen burgemeester van der Laan, als wij bewoners niet over het hoofd waren gezien.

Als Margaret niet bij die lezing in de imkersoos op het Bijenpark was geweest had zij nooit geweten van de plannen voor de N1 kavel

Als Maria en Bart die ambtenaren niet hadden zien lopen op de N1 kavel hadden wij het waarschijnlijk pas geweten bij de eerste bassen van Dockyard

 

Slordig

Soms roept er in onze omgeving iemand dat hier opzet in het spel moet zijn. Want gezien de omvang van de plannen voor dit terrein kan je bijna niet geloven dat Amsterdam zich niet grondig in de materie heeft verdiept voordat het begon aan de ontwikkeling van het festivalterrein. Maar als het bij de rechter komt dat Amsterdam de omwonenden niet heeft geïnformeerd, dan staat Amsterdam daar in haar hemd. Dus wij gaan uit van (ernstige) slordigheid en nalatigheid. Wat niet veel vertrouwen wekt voor het vervolg.

En hoe is het dan nu?

GEEN N1 heeft de afgelopen tijd veel contact met de verantwoordelijke ambtenaren en er is ons meermalen excuus aangeboden waarmee de gemeente Amsterdam erkent dat ze hier (grote) fouten heeft gemaakt. Maar...

... het is nog steeds zo dat bewoners van Amsterdam deel hebben kunnen nemen aan het overleg voor het nieuwe geluidbeleid en dat Amsterdam als oplossing de festivals bij ons over de schutting gooit zonder dat er ooit iemand van het gemeentebestuur met de bewoners in de buurgemeente heeft overlegd.

En dat, toen Amsterdam wel begreep dat wij omwonenden er waren, niemand daar de inmiddels rijdende trein heeft geprobeerd te stoppen.

Het joint fact finding onderzoek dat Amsterdam inmiddels heeft afgerond, was een intensief, transparant en objectief proces. Amsterdam heeft zich daarmee van de beste kant laten zien en wat ons betreft veel goed gemaakt. Hiermee zijn wij bewoners alsnog gehoord in een uitzonderlijk proces. Ons belang maakt hiermee deel uit van het advies over het N1 festivalterrein aan het college. Wij hopen dat burgemeester en wethouders oog hebben voor ons belang.